Aktuality

 

Červenec 2017

 • V nakladatelství Karolinum právě vyšel Historický atlas obyvatelstva českých zemí - jedno z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. Editory atlasu jsou Martin Ouředníček, Jana Jíchová a Lucie Pospíšilová, mezi autory patří řada členů Urbánní a regionální laboratoře. 

 Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Listopad 2016

 

Červen 2016

 • Projekt „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“, který byl podpořen v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) byl Ministerstvem kultury České republiky vyhodnocen jako splněný.

 

Květen 2016

 • Sada specializovaných map „Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě“ byla oceněna prestižní cenou Mapa roku 2015.

 

Leden 2016

 • Na 12. historickogeografické konferenci vystoupil jednak Martin Ouředníček s příspěvkem představujícím historická prostorová a statistická data v GIS a rovněž Jiří Nemeškal a Peter Svoboda s příspěvkem o specializovaných mapách sociálně prostorové diferenciace Česka i Prahy.

 

Listopad 2015

 • Ve dnech 4. a 5. listopadu se konala v Kongresovém centru v Praze Konference GIS ESRI v ČR. Na konferenci bylo představeno současné i možné využití informačních technologiích zejména v prostředí veřejné správy, ale i ve zdravotnictví či vzdělávání. Na konferenci vystoupil i Peter Svoboda s příspěvkem zaměřeným na využití historických prostorových a statistických dat v prostředí ArcGIS online.

 

 

Říjen 2015

 • Na stránkách historickyGIS.cz se postupně plní část věnovaná aplikacím výstupů projektu NAKI do praxe a výuky. Aplikace využívají zejména vrstvy historických prostorových hranic a statistická data vztahující se k populačním cenzům konaným v letech 1921-2011. Lze je zobrazit nejen pomocí interaktivní mapy za Česko i Prahu, ale nově i s využitím ArcGIS online

 

Září 2015

 • Právě byla zpuštěna nová aplikace Historických prostorových a statistických dat na internetovém portálu Arc Gis online firmy ESRI. Uživatelé mohou nově pracovat, prohlížet i stahovat geodatabáze v rozhraní opendataportálu.

 

Srpen 2015

 • Právě byla v předsálí Geografické knihovny (PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) instalována výstava "Novodobá historie Prahy očima geografa". Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy hodnotících historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století do současnosti. Výstava se koná do 30.9.2015.

 

Červenec 2015

byly úspěšně certifikovány Ministerstvem kultury České republiky. Certifikační osvědčení naleznete zde.

 

Červen 2015

 • Dne 4. 6. 2015 se v Národní technické knihovně konala konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Na konferenci vystoupila řada předních odborníků z nejrůznějších institucí: Historického i Sociologického ústavu AV ČR, katedry Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze i Západočeské Univerzity v Plzni, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Českého statistického úřadu, katedry urbanismu a územního plánování z Českého vysokého učení technického v Praze, Institutu plánování a rozvoje Prahy či ze společnosti ArcData.
 • Hlavními tématy konference byly historická prostorová a statistická data, vč. jejich využití v praxi, obyvatelstvo českých zemí ve 20. století a sociální proměny Prahy ve 20. století (podrobný program).
 • Součástí konference byla i výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa a posterová sekce. Kompletní fotogalerii od dr. Fialové naleznete zde, výběr fotografií pak zde. Děkujeme všem za účast i zajímavou diskusi. 

 

Květen 2015

 • Počátkem května 2015 byla v Národní technické knihovně instalována výstava „NOVODOBÁ HISTORIE PRAHY POHLEDEM GEOGRAFA“ 

  Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. Zájemci budou mít možnost shlédnout výstavu v NTK (Technická 6, Praha) do konce června 2015. 
        
 • V příštím čísle časopisu Geografické rozhledy 24/5 vyjde článek M. Ouředníčka a M. Soukupa "Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky".

 

Duben 2015

 

Březen 2015

 • Právě byly zveřejněny nové rozšířené verze „Geodatabází historických prostorových a statistických dat Prahy a Česka“, které si uživatelé mohou po registraci volně stáhnout v sekci výstupy.

 

Únor 2015

 • V prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze byl v rámci Diskusního večera České demografické společnosti představen příspěvek „Historický atlas obyvatelstva českých zemí“.

 

Leden 2015

 • Na webu Atlas obyvatelstva byly zveřejněny první specializované mapy, které vznikly v rámci projektu NAKI. Soubor map se zaměřuje na sociálně prostorovou diferenciaci v historické perspektivě, první sekce se věnuje Česku, druhá Praze.

 

Listopad 2014

 • Právě byly zveřejněné doplněné verze geodatabází historických statistických a prostorových dat Prahy a Česka, které jsou uživatelům po registraci volně přístupné zde.

 

Září 2014

 

Červen 2014

 

Květen 2014

 • Účastníkům XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“, byl představen příspěvek „Historický atlas obyvatelstva českých zemí " zpracovaný v rámci projektu Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS.

 

Duben 2014

 • Na sjezdu Association of American Geographers‎ 2014 v Tampě byl představen příspěvek „Long-term changes of socio-spatial differentiation in Prague 1921-2011“

 

Leden 2014

 •  Právě byly zveřejněny dvě metodiky tvorby historických prostorových dat v prostředí GIS:

 OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2014): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice katastrálních území a urbanistických obvodů Prahy.

 OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2014): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice okresů v České Republice.

 

Září 2013

 • Byly zveřejněny první vrstvy prostorových historických dat (.shp/.gdb) vybraných administrativních hranic územních jednotek v Česku. Data jsou volně ke stažení v sekci Výstupy.

 

Červen 2013

 

Únor 2013

 • V prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze se uskutečnil workshop ke koncepci Historického populačního atlasu, kde byla vedená diskuse s odborníky o způsobech zabezpečení prostorových a statistických dat, mapových a dalších podkladů, ke tvorbě Historických populačních atlasů Česka a Prahy.
 • V časopise Geografické rozhledy právě vyšel článek: OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 23, č. 3. s. 15.

 

Leden 2013 

 

Listopad 2012

 

Srpen 2012 

 

Květen 2012

 

Duben 2012

 • Projekt zpřístupňuje historická prostorová a statistická data široké veřejnosti. Součásti projektu je i dohledávání těchto historických dat v knihovnách a archivech vybraných institucí.