Řešitelský tým

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
slamak@natur.cuni.cz
221 951 378
Doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
kuhnl@natur.cuni.cz
221 951 386
RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 
janatem@natur.cuni.cz
221 951 970
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
kubanov@natur.cuni.cz
221 951 379
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
petra.spackova@natur.cuni.cz
221 951 970
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
pavlina.netrdova@natur.cuni.cz
221 951 392
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D
lucie.pospisilova@natur.cuni.cz
221 951 972
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D
jana.jichova@natur.cuni.cz
221 951 970
RNDr. Martin Šimon, Ph.D
chlistovak@gmail.com
221 951 391
Mgr. Peter Svoboda
peter.svoboda@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Ivana Přidalová
ivana.pridalova@natur.cuni.cz
221 951 379
Mgr. Nina Dvořáková
nina.dvorakova@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Zuzana Kopecká
zuzana.kopecka@natur.cuni.cz
221 951 970
Mgr. Martin Riška
matulo.riska@gmail.com
221 951 972
Mgr. Petr Dušek
petr.dusek@natur.cuni.cz
221 951 972
Bc. Pavlína Marvanová
pavlina.marvanova@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Matěj Soukup
matej.soukup@natur.cuni.cz
221 951 972
Bc. Martin Křivka
martin.krivka@natur.cuni.cz
221 951 972

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. lucie.kupkova@gmail.com 221 951 400

 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
knihovna geografie a mapová sbírka

PhDr. et. Mgr. Eva Novotná novotn48@natur.cuni.cz 221 951 355

 

Historický ústav Akademie věd České republiky

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. semotanova@hiu.cas.cz 286 882 121

 

Garant

Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.