Aplikace do výuky a praxe

Na této stránce naleznete aplikace do výuky a praxe zpracované v rámci projektu „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS", vedeným pod číslem DF12P01OVV033, který podpořilo v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky. 

Aplikace do výuky a praxe využívají vrstvy historických prostorových (.shp/.gdb) administrativních hranic státu, krajů, okresů, katastrálních území Česka a urbanistických obvodů Prahy a statistická data vztahující se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1921−2011, jež byly zpracovány a digitalizovány v rámci tohoto projektu.

O prostorových datech

O statistických datech

Uživatelé prostorových a statistických dat

Pracovní listy k Historickému atlasu obyvatelstva českých zemí

Interaktivní mapy obyvatelstva Česka a Prahy 1921 - 2011

Publikace

Práce studentů

Open data portal, ArcGIS online