Práce studentů

Tyto studentské práce jsou výsledkem projektu číslo DF12P01OVV033 "Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS", který je podporován Ministerstvem kultury České republiky v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

 

FORMÁNEK, T., KUČERA, M. (2015): Historický vývoj hranic města Olomouc. Semestrální práce k předmětu Aplikace geoinformatiky v sociální geografii, Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

MÍČEK, O., MÜHLSTEIN, J. (2015): Kartografické zpracování vývoje obyvatelstva na území Prahy. Semestrální práce k předmětu Aplikace geoinformatiky v sociální geografii, Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

JAKEŠOVÁ, L., KUTIŠOVÁ, T., POLÁKOVÁ, T. (2015): Územní vývoj Hlavního města Prahy od roku 1784 po současnost. Semestrální práce k předmětu Aplikace geoinformatiky v sociální geografii, Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

JEBAVÁ, L., JÍLKOVÁ, P. (2015): Územní vývoj města Plzně v letech 1781 – 2015. Semestrální práce k předmětu Aplikace geoinformatiky v sociální geografii, Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

PROKOPEC, K. (2015): Historický vývoj hranic statutárního města Zlín. Semestrální práce k předmětu Aplikace geoinformatiky v sociální geografii, Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.