Publikace a metodiky

 

Publikace

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 136 s.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921–2011 v prostředí geografických informačních systémů. Historická demografie, 40, č. 2, s. 259−282.

DVOŘÁKOVÁ, N., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., SVOBODA, P., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J., OUTRATA, D., MALÝ, M., SLÁMOVÁ, E. (2015): Novodobá historie Prahy pohledem geografa: Katalog k výstavě. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 63 s. ISBN 978-80-7444-038-0. 1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015):  Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55, č. 2, s. 139−151.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25, č. 2, příloha s. 1−4.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24, č. 5, s. 1415.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu. Geografické rozhledy, 24, č. 4, s. 2829.

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu. Historická geografie 40, č. 2, s. 285−306.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23, č. 4. s. 24−25.

SEMOTANOVÁ, E. (2013): Historické regiony Česka – součást regionální identity v evropském prostoru. Geografické rozhledy, 22, č. 5, s. 24–27.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 22, č. 3. s. 15.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy. In Chodějovská, E., Šimůnek, R. eds. Krajina jako historické jeviště, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, s. 263-283.

 

Metodiky

OUŘEDNÍČEK, M., KUPKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M., RIŠKA, M., SVOBODA, P., SOUKUP, M., MARVANOVÁ, P. a kol. (2015): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice katastrálních území a urbanistických obvodů Prahy. Certifikovaná metodika MK ČR. Univerzita Karlova v Praze, Praha. 

OUŘEDNÍČEK, M., KUPKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M., SVOBODA, P., SOUKUP, M., MARVANOVÁ, P., KŘIVKA, M. a kol. (2015): Metodika vytvoření a využití historických prostorových dat v prostředí GIS: Administrativní hranice okresů v České republice. Certifikovaná metodika MK ČR. Univerzita Karlova v Praze, Praha.