Uživatelé prostorových a statistických dat

Z webových stránek projektu si dosud stáhlo vrstvy historických a prostorových dat na dvě stovky uživatelů z různorodých prostředí od univerzit, středních škol, institucí státní správy a samosprávy, domácích i zahraničních výzkumných organizací, přes širokou škálu firem, médií až po soukromé osoby. Mezi nejobvyklejší využití těchto vrstev patří výzkum (56 %) a výuka, ale taktéž publicistika, podklad pro tvorbu vlastních projektů a analytických podkladů či osobní zájem.