Prostorová a statistická data ke stažení

Vrstvy historických prostorových a statistických dat (.shp/.gdb/.mdb) administrativních hranic státu, krajů, okresů, a katastrálních území a urbanistických obvodů v Praze vztahující se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1921−2011 byly zpracovány v rámci projektu „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS", vedeným pod číslem DF12P01OVV033, který podpořilo v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky.

Prostorové vrstvy vznikly vektorizaci dobových mapových podkladů vydaných v datech blízkých k datu jednotlivých historických sčítání lidu, a proto se průběh hranic může drobně lišit od stavu přímo v den sčítání. Tyto odlišnosti v průběhu hranic jsou archivně dohledávány prostřednictvím nalézání informací o průběhu a změnách administrativních hranic z legislativních úprav, hraničních operátů a dobových map. V případě nalezení obdobné nesrovnalosti se prosím obraťte na koordinátora projektu.

Statistická data byla zpracována digitalizací pramenných publikací Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněných v letech 1921–2011 a průběžných statistik. Vzhledem k obtížné dostupnosti historických podkladových materiálů je rozsah geodatabáze průběžně rozšiřován o další statistická data. V případě zájmu jsou uživatelé informováni o nové verzi geodatabáze prostřednictvím zadané e-mailové adresy.

Prostorová a statistická data je možné po registraci stáhnout ZDE.