Konference a workshopy

Workshopy

Workshop ke koncepci Historického populačního atlasu, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (4. 2. 2013)

 • Historická data: možnosti zabezpečení - diskuse s odborníky o způsobech zabezpečení prostorových a statistických dat, mapových a dalších podkladů, ke tvorbě Historických populačních atlasů Česka a Prahy.

  

Konference

2016

12. historickogeografická konference "Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání", Praha, Česko (27. 1. 2016) 

  • Příspěvek - Ouředníček, M. a kol.: Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS.

12. historickogeografická konference "Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání", Praha, Česko (27. 1. 2016) 

  • Příspěvek - Nemeškal, J., Svoboda, P.: Specializované mapy sociálně prostorové diferenciace Prahy a Česka v historické perspektivě.

2015

Konference GIS Esri v ČR 2015, Praha, Česko (4. - 5. 11. 2015) 

 • Příspěvek - Svoboda, P., Ouředníček, M.: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat ze sčítání lidu v prostředí ArcGIS Online.

6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: "25 years of urban change" (CATference), Praha, Česko (23. - 26. 9. 2015) 

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: Socialist and Post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970–2011 Population Censuses.

5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, Atény, Řecko (8. - 11. 6. 2015) 

 • Příspěvek - Ouředníček, M.: Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic.

Pořádání konference: Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, Národní technická knihovna, Praha (4. 6. 2015) 

 • Příspěvek - Semotanová, E.: Mapy jako zdroj prostorových dat a jejich výpovědní hodnota. 
 • Příspěvek - Pospíšilová, L., Špačková, P.: Významné změny sociálně prostorové struktury obyvatelstva Prahy ve 20. století.
 • Příspěvek - Soukup, M.: Aplikace pro zobrazování historických cenzálních dat. 

Association of American Geographers‎ 2015 Annual Meeting, Chicago, USA (21. - 25. 4. 2015)

 • Příspěvek - Špačková, P., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: Changing age distribution of urban, suburban and rural migrants in Czechia: reflection of changing lifestyles in post-socialist society.

Diskusní večer České demografické společnosti, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (18. 2. 2015)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Jíchová, J. a kol: Historický atlas obyvatelstva českých zemí.

2014

Eurocrim 2014,14th Annual Conference of the ECS, Prague, (10. - 13. 9. 2014)

 • Příspěvek - Jíchová, J., Šimon, M., Čermák, D.: Changing patterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013.

23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy“, Praha (25. - 28. 8. 2014)

 • Příspěvek - Špačková, P., Pospíšilová, L.: Věková struktura suburbánních migrantů v Česku
 • Příspěvek - Přidalová, I.: Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992–2012 a role cizinců

XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“, Akademie věd České republiky, Praha (21. 5. 2014)

 • Příspěvek - Ouředníček, M. a kol.: Historický atlas obyvatelstva českých zemí

 Association of American Geographers‎ 2014 Annual Meeting, Tampa, Florida (8. – 12. 4. 2014)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Pospíšilová, L., Špačková, P.: Long-term changes of socio-spatial differentiation in Prague 1921-2011

2013

5th International urban geographies of post-communist states conference, CAT-ference, Tbilisi, Gruzie (11. - 13. 9. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Pospíšilová, L., Špačková, P.: Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011

Mobility, segregation and neighbourhoods' change, Research seminar, Tartu, Estonsko (14. - 15. 5. 2013)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Pospíšilová, L., Špačková, P.: Social environment within the post-socialist city: approaches and methods

9. Historickogeografická konference - Historická geografie v digitálním světě, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (30. 1. 2013)

2012

Výstava ke konferenci Historical geographers in Czechia: Themes and concepts, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (6. - 10. 8. 2012)

Seminář katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (31. 5. 2012)

 • Příspěvek - Ouředníček, M., Pospíšilová, L.: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS - představení projektu 

1. České uživatelské fórum GMES, Praha (29. - 30. 5. 2012)