SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ
V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

 

Místo a čas konání: Ballingův sál, Národní technická knihovna, 4. 6. 2015

Konference byla zaměřena na multioborovou diskusi a předávání poznatků mezi sociálními a historickými geografy, kartografy, demografy, sociology, urbanisty, pedagogy a zástupci dalších příbuzných oborů. Diskutovány byly možné způsoby využití historických prostorových a statistických dat a jejich následná aplikace při vytváření novodobých mapových výstupů. Součástí konference byly ukázky využití historických dat a mapových podkladů ve středoškolské a vysokoškolské výuce. 

Konference byla organizována v rámci projektu č. DF12P01OVV033 „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“, který je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

 

Program a konferenční příspěvky

1.Panel - HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA (diskusní panel) 

Moderátorky panelu: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. /Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze/ prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. /Historický ústav Akademie věd České republiky/ 

 

2.Panel: OBYVATELSTVO ČESKÝCH ZEMÍ VE 20. STOLETÍ 

Moderátorky panelu: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D., Mgr. Nina Dvořáková /katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze/ 

 

3.Panel: SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN 

Moderátorky panelu: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., RNDr. Petra Špačková, Ph.D. /katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze/ 

 

4.Panel: HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA VE VZDĚLÁNÍ A PRAXI 

Moderátor panelu: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. /katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze/ 

Kontaktní e-mail: nina.dvorakova@natur.cuni.cz